Bun venit la Societatea Română de Științe Dentare

Prof. Dr. Emanuel Bratu

Prof. Dr. Emanuel Bratu

Motto: Educația este cea mai puternică armă ce poate fi utilizată pentru a schimba lumea. Nelson Mandela.

Stimate doamne și stimați domni,

Asociația Societatea Română de Științe Dentare a fost înregistrată în anul 2013 cu scopul de a contribui activ la evoluția pozitivă a științelor dentare în România. Așa cum unii dintre Dvs. deja știu, provin dintr-o familie care, de generații întregi, și-a dedicat viața și preocupările academice pentru evoluția medicinii dentare. Simt acum că este de datoria noastră să ne implicăm mai activ și mai eficient pentru același scop, dar având în vedere provocările și realitățile interne și internaționale ale lumii în care trăim.

Pentru atingerea acestui scop, desfășurăm și vom dezvolta urmatoarele activități prin Societatea Română de Științe Dentare:

Organizarea de cursuri și congrese

Membrii SRSD vor avea acces la cursuri și congrese naționale și internaționale de educație medicală continuă, prin care se diseminează cele mai noi concepte și idei cu fundamentare științifică. Prioritate acordam cursurilor practice de tip hands-on și workshop.

Crearea unei comunități dinamice

SRSD va dezvolta în cadrul site-ului o platformă de tip forum, accesibilă membrilor SRSD, pentru facilitarea comunicării multidisciplinare între specialiști.

Oferirea de plusvaloare membrilor SRSD

Dezvoltarea profesională a membrilor SRSD necesită susținere și din partea celorlalți actori din societate. Intenționăm să acordăm membrilor SRSD acces la servicii suport de tip juridic, economic, de management și marketing, acces la fonduri și dezvoltare personală.

Colaborare internă și internațională

SRSD va facilita și dezvolta dialogul instituțional cu alte asociații de profil, societăți academice, unitați de învățământ superior, agenții guvernamentale și non-guvernamentale naționale și internaționale ce au ca scop dezvoltarea medicinii dentare și îmbunătățirea gradului de sănătate al populației.

Informarea pacienților

SRSD va contribui la informarea corectă a pacienților și a publicului larg cu privire la medicina dentară și sănătatea orală.

Acestea sunt direcțiile majore pe care le urmărim pentru realizarea scopului nostru principal: dezvoltarea științelor dentare în România și a sănătății cetățenilor.

În final dar nu în ultimul rând, vă adresez pe această cale invitația de a vă alătura SRSD si a de contribui la realizarea obiectivelor noastre comune.

Al Dumneavoastră,

Prof. Dr. Emanuel Bratu